Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Noord Groningen, Friesland en Drenthe
Naar het opgegeven e-mail adres zal een link worden gestuurd naar deze pagina.
E-mail adres:
*

Pathologie-laboratoria

Pilot expert revisiepanel
Pathologen die een second opinion wensen met betrekking tot een casus uit het bevolkingsonderzoek, kunnen deze laten beoordelen door een expert-panel, bestaande uit drie gerenommeerde gastro-intestinale pathologen. De ingezonden coupe wordt beoordeeld door ten minste twee panelleden. Beoordeling vindt plaats binnen maximaal vijf werkdagen na ontvangst van de casus.

Van 1 maart tot 1 november 2017 loopt een pilot met het expert revisiepanel. Daarna wordt besloten tot eventuele structurele inbedding van het panel binnen het bevolkingsonderzoek.

Klik hier voor meer informatie.


Bij positieve screeninsgcoloscopieën biedt het colosocpiecentrum het afgenomen materiaal voor nader onderzoek aan een pathologielaboratorium aan. Het pathologielaboratorium beoordeelt het materiaal en geeft het pathologieverslag door aan het coloscopiecentrum en aan het landelijk ICT-systeem van het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Het laboratorium werkt hierbij volgens de landelijke kwaliteitseisen die vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn vastgesteld. Coloscopiecentra bieden afgenomen materiaal alleen aan ter beoordeling aan pathologielaboratoria die aan deze kwaliteitseisen voldoen.

Toelating
Pathologielaboratoria die bij screeninsgcoloscopieën afgenomen materiaal (willen) beoordelen, moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. De toetsing voor toelating wordt uitgevoerd door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP), onder verantwoordelijkheid van de screeningsorganisaties.

Auditing
Na toelating worden de PA-labs en de hier werkzame pathologen op van te voren vastgestelde momenten getoetst aan de hand van de auditeisen. Jaarlijks vindt een periodieke audit op deelaspecten plaats, waarbij intervalcarcinomen, benchmarkrapportages en mogelijkheden tot verbetering worden besproken. Eén keer per drie jaar wordt een volledige audit uitgevoerd om de naleving van de overeenkomsten te toetsen en mogelijkheden tot verbetering te bespreken.

Pathologen
Pathologen die bij screeningscoloscopieën afgenomen materiaal willen beoordelen, moeten een toelatingstoets doen. Deze toets bestaat uit een e-learning en een (digitale) EQA van een aantal coupes. De beoordeling wordt uitgevoerd door de Regionaal Coördinerend Patholoog.

Meer informatie of aanmelden?
Meer informatie over de kwaliteitseisen vindt u in het Protocol toelating en auditing pathologie.  U vindt een link naar het Protocol in de rechterkolom onder ‘documenten’.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie ontvangen of wilt u zich aanmelden?
U kunt contact opnemen met Luci Mol, manager darmkankerscreening, via lmol@bevolkingsonderzoeknoord.nl