Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Noord Groningen, Friesland en Drenthe

Coloscopiecentra

66.000 screeningscoloscopieën per jaar
Als het bevolkingsonderzoek darmkanker volledig is ingevoerd, worden er jaarlijks naar verwachting ca. 66.000 screeningscoloscopieën, volgend op een afwijkende iFOBT, uitgevoerd. De coloscopieën worden uitgevoerd door hiervoor toegelaten coloscopiecentra. Zowel de coloscopiecentra als de hier werkzame endoscopisten moeten voldoen aan landelijk opgestelde kwaliteitseisen.

Kwaliteitseisen
De kwaliteitseisen voor de screeningscoloscopie zijn opgesteld door de landelijke werkgroep kwaliteitseisen coloscopie. In deze werkgroep zijn het RIVM, de Nederlandse Vereniging Maag- Darm- Leverartsen, Nederlandse Vereniging van Heelkunde, Nederlandse Internisten Vereniging, Verpleeg-kundigen & Verzorgenden Nederland en de screeningsorganisaties vertegenwoordigd.

Toelating
Coloscopiecentra die coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek (willen) doen, moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. Toetsing voor toelating wordt uitgevoerd door de Regionaal Coördinerend MDL-functionaris (RCMDL), onder verantwoordelijkheid van de screeningsorganisaties.

Auditing
Na toelating worden de centra en de hier werkzame endoscopisten op van te voren vastgestelde momenten getoetst aan de hand van de auditeisen. Jaarlijks vindt een periodieke audit op deelaspecten plaats, waarbij intervalcarcinomen, benchmarkrapportages en mogelijkheden tot verbetering worden besproken. Eén keer per drie jaar wordt een volledige audit uitgevoerd om de naleving van de overeenkomsten te toetsen en mogelijkheden tot verbetering te bespreken. 

Endoscopisten

Endoscopisten die screeningscoloscopieën willen uitvoeren, moeten een toelatingstraject doorlopen. Dit traject bestaat uit:

  • Module 1: prospectieve registratie van 100 opeenvolgende coloscopieën;
  • Module 2: e-learning
  • Module 3: praktjktoets coloscopie en poliepectomie.

De toetsing wordt uitgevoerd door de Toetsingscoördinator MDL (TCMDL).

Aanmelden? Klik hier.

Meer informatie
Meer informatie over de kwaliteitseisen vindt u in het Protocol toelating en auditing coloscopiecentra en endoscopisten. U vindt een link naar het Protocol in de rechterkolom onder ‘documenten’.

Heeft u vragen of is uw coloscopiecentrum geïnteresseerd in de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker? Dan kunt u contact opnemen met Luci Mol, manager darmkankerscreening, lmol@bevolkingsonderzoeknoord.nl