Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Noord Groningen, Friesland en Drenthe

Pathologie-laboratoria

Bij positieve screeninsgcoloscopieën biedt het colosocpiecentrum het afgenomen materiaal voor nader onderzoek aan een pathologielaboratorium aan. Het pathologielaboratorium beoordeelt het materiaal en geeft het pathologieverslag door aan het coloscopiecentrum en aan het landelijk ICT-systeem van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Het laboratorium werkt hierbij volgens de landelijke kwaliteitseisen die vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn vastgesteld. Coloscopiecentra bieden afgenomen materiaal alleen aan ter beoordeling aan pathologielaboratoria die aan deze kwaliteitseisen voldoen.

Toelating
Pathologielaboratoria die bij screeninsgcoloscopieën afgenomen materiaal (willen) beoordelen, moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. De toetsing voor toelating wordt uitgevoerd door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP), onder verantwoordelijkheid van de screeningsorganisaties.

Auditing
Na toelating worden de PA-labs en de hier werkzame pathologen op van te voren vastgestelde momenten getoetst aan de hand van de auditeisen. Jaarlijks vindt een periodieke audit op deelaspecten plaats, waarbij intervalcarcinomen, benchmarkrapportages en mogelijkheden tot verbetering worden besproken. Eén keer per drie jaar wordt een volledige audit uitgevoerd om de naleving van de overeenkomsten te toetsen en mogelijkheden tot verbetering te bespreken.

Pathologen
Pathologen die bij screeningscoloscopieën afgenomen materiaal willen beoordelen, moeten een toelatingstoets doen. Deze toets bestaat uit een e-learning en een (digitale) EQA van een aantal coupes. De beoordeling wordt uitgevoerd door de Regionaal Coördinerend Patholoog.

Meer informatie of aanmelden?
Meer informatie over de kwaliteitseisen vindt u in het Protocol toelating en auditing pathologie.  U vindt een link naar het Protocol in de rechterkolom onder ‘documenten’.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie ontvangen of wilt u zich aanmelden?
U kunt contact opnemen met Luci Mol, manager darmkankerscreening, via lmol@bevolkingsonderzoeknoord.nl