Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Noord Groningen, Friesland en Drenthe

Informatie voor huisartsen - vervolgonderzoek

Vanuit het bevolkingsonderzoek wordt alleen doorverwezen naar toegelaten coloscopiecentra, die voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen. Na de coloscopie geeft het coloscopiecentrum de uitslag aan u door.

U vindt een overzicht van de toegelaten coloscopiecentra op deze site op de pagina darmkanker/coloscopie-locaties.

Afspraak verzetten via huisarts?
Als uw patiënt is uitgenodigd voor een intakegesprek, maar liever naar een ander coloscopiecentrum wil, dan kan dit. Wij verzoeken u uw patiënt de afspraak via ons te laten verzetten en niet rechtstreeks een afspraak in het colosocpiecentrum van keuze te maken. Als de afspraak via ons is gemaakt, krijgen wij terugkoppeling van het coloscopiecentrum over de resultaten van het vervolgonderzoek en weten wij op basis daarvan wanneer de cliënt weer moet worden uitgenodigd.

Het verzetten van de afspraak kan via onze informatielijn 050 - 520 88 99 of via het cliëntenportaal op onze website.

Patiënt met hogere ASA-classificatie?
De deelnemende colosocpiecentra voldoen alle aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen. Voor zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) geldt echter dat zij patiënten met een hogere ASA-classificatie niet mogen behandelen. Dit heeft te maken met het grotere risico op complicaties dat deze patiënten lopen en het feit dat er in ZBC’s geen faciliteiten zijn (zoals een intensive-care) om complicaties te behandelen.

Er is geen scherpe grens getrokken voor het wel of niet doen van vervolgonderzoek bij patiënten  met een hogere ASA-classificatie. U kunt als huisarts op basis van de medische gegevens van uw patiënt hiervoor de juiste inschatting maken.

Heeft uw patiënt een hogere ASA en is er een intake-afspraak gemaakt in een ZBC? Dan verzoeken wij u dringend dit met uw patiënt te bespreken.

Zowel voor uw patiënt als uit het oogpunt van beschikbare capaciteit zou het vervelend zijn als uw patiënt na een intake bij het ZBC alsnog wordt verwezen naar een coloscopiecentrum in een ziekenhuis.

Let op: zorgverzekering en eigen risico
Het vervolgonderzoek (intake en coloscopie) maakt géén deel uit van het bevolkingsonderzoek. Cliënten krijgen het advies contact op te nemen met hun zorgverzekeraar over eventuele kosten.