Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Noord Groningen, Friesland en Drenthe

Uw uitnodiging

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar. Het gaat in totaal om een bevolkingsgroep van meer dan 4 miljoen mensen. Dat vraagt om een zorgvuldige invoering. Het kan daarom enkele jaren duren voordat u voor het eerst wordt uitgenodigd.

Uitnodigingsschema
In januari 2014 is het bevolkingsonderzoek van start gegaan. Voor de invoering is een uitnodigingsschema opgesteld. Dit schema geeft op basis van uw geboortejaar de planning in welk jaar u uw eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek kunt verwachten.

In de praktijk kan van deze planning worden afgeweken. Dat gebeurt om de beschikbare capaciteit voor eventueel benodigd vervolgonderzoek (intakegesprek en coloscopie) zo goed mogelijk te benutten en de wachttijd en reistijd voor een intakegesprek en coloscopie niet te groot te laten zijn.


Links in de tabel staan de geboortejaren. Bovenin het jaartal van uitnodiging. U kunt het schema ook in een grotere versie bekijken.
Bron: RIVM-CvB

Uw uitnodiging voor intake vervolgonderzoek wijzigen of annuleren
Als de uitslag van het bevolkingsonderzoek aanleiding geeft voor vervolgonderzoek, ontvangt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek bij een coloscopiecentrum. Als u deze afspraak wilt wijzigen of annuleren, dan kunt u dit doen via Mijn Bevolkingsonderzoek (rechts bovenin de menubalk). Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig. U kunt ook via onze informatielijn een andere afspraak maken.

Gegevens via de gemeente
Wij krijgen de gegevens van de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente geeft uw naam, adres en geboortedatum aan ons door. Wie niet staat ingeschreven ontvangt geen uitnodiging.