Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Noord Groningen, Friesland en Drenthe

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is er voor vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Deze groep vrouwen heeft de meeste kans op baarmoederhalskanker. Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is sinds 2017 vernieuwd. De belangrijkste verandering is dat het uitstrijkje wordt getest op de aanwezigheid van het hoog-risicotype van het humaan papillomavirus (hrHPV). Als er hrHPV gevonden wordt, dan wordt hetzelfde uitstrijkje ook beoordeeld op cytologische afwijkingen. Lees meer over de veranderingen binnen het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, hrHPV en baarmoederhalskanker op de website van het RIVM.

Zelfafnameset
Een vrouw die erg opziet tegen het uitstrijkje en om die reden niet meedoet, kan ook gebruik maken van de zelfafnameset. Deze vraagt zij zelf aan bij de screeningsorganisatie. Met de zelfafnameset neem de vrouw zelf vaginaal materiaal af dat zij opstuurt naar het screeningslaboratorium. De zelfafnameset is gratis voor de vrouw.

Uitnodigingsschema
Het onderzoek is voor vrouwen van 30 tot en met 60 jaar. Vrouwen van 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 jaar ontvangen dit jaar een uitnodiging van de screeningsorganisatie om zich gratis te laten onderzoeken, Afhankelijk van de uitslag ontvangen zij vijf of tien jaar later weer een uitnodiging. Vrouwen van 45 en 55 jaar ontvangen alleen een uitnodiging als zij in de voorgaande screeningsronde hrHPV-positief zijn. Ook vrouwen van 65 jaar ontvangen een uitnodiging wanneer zij op 60-jarige leeftijd hrHPV-positief en cytologie-negatief zijn.

In onderstaand schema ziet u welke geboortejaren wij de komende jaren uitnodigen.

Uitnodigingsjaar Geboortejaren
2017 1987 1982 1977 1972 1967 1962 1957
2018 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1958
2019 1989 1984 1979 1974 1969 1964 1959
2020 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960
2021 1991 1986 1981 1976 1971 1966 1961
2022 1992 1987 1982 1977* 1972 1967* 1962

*Wijziging uitnodigingsschema
In het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, dat vanaf 2017 is ingevoerd, is het uitnodigingsschema iets aangepast. Vrouwen van 40 en 50 jaar, bij wie geen HPV is gevonden, ontvangen na tien jaar een volgende uitnodiging. De kans dat er binnen 10 jaar baarmoederhalskanker ontstaat is heel klein. Zo klein dat een uitstrijkje over 10 jaar voldoende bescherming geeft.

Uitslagen uitstrijkje
Ongeveer 4 weken na het onderzoek ontvangt de vrouw de uitslag per brief van de screeningsorganisatie. Bij een uitslag hrHPV-positief wordt aansluitend op hetzelfde uitstrijkje een cytologische beoordeling uitgevoerd.
De uitslag kan zijn:

 • Geen hrHPV
  Bij een uitslag hrHPV negatief ontvangt de vrouw over 5 of 10 jaar (afhankelijk van haar leeftijd) weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.
   
 • hrHPV, geen afwijkende cellen:
  Controle-­uitstrijkje bij de huisarts na zes maanden. Er wordt alleen een cytologische beoordeling gedaan. Dit uitstrijkje maakt deel uit van het bevolkingsonderzoek en is gratis voor de vrouw.
   
 • hrHPV en licht afwijkende cellen:
  Uitslag PAP2-­PAP3a1, doorverwijzing naar de gynaecoloog.
   
 • hrHPV en afwijkende cellen: 
  Uitslag PAP3a2 of hoger, doorverwijzing naar de gynaecoloog.
   
 • Onbeoordeelbaar:
  Herhaaluitstrijkje na zes weken maakt deel uit van het bevolkingsonderzoek. Het is belangrijk dat er tussen het eerste en tweede uitstrijkje minimaal zes weken zit.

Uitslag zelfafnameset
De vrouw ontvangt binnen 4 weken de uitslag per brief van de screeningsorganisatie. De huisarts ontvangt geen informatie over de uitslag van het onderzoek. Dit vanwege privacy redenen: de huisarts is niet degene die het onderzoek heeft aangevraagd en afneemt. Wordt hrHPV gevonden, dan wordt de vrouw door de screeningsorganisatie bij de uitslag meteen uitgenodigd om ook een uitstrijkje (voor cytologische beoordeling) te laten maken bij de huisarts. Dit uitstrijkje valt onder het bevolkingsonderzoek en is gratis voor de vrouw.

Meer informatie
Lees meer over de uitslag op de website van het RIVM.