Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Noord Groningen, Friesland en Drenthe

Bevolkingsonderzoek Borstkanker

(Hart)implantaten en het bevolkingsonderzoek borstkanker

Mag ik meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker met een implantaat?
Dat ligt eraan welk implantaat het is. Bij onderstaande implantaten kunt u gewoon meedoen. Geef dit aan op het formulier op de achterkant van de uitnodiging (vraag 6) en meldt het bij de laborant. Die kan er dan rekening mee houden bij het samendrukken van uw borst. U kunt tijdens het onderzoek zelf aangeven als het samendrukken teveel pijn doet. Wel adviseren we u om een wachttijd van 6 maanden na plaatsing aan te houden, omdat de plek nog gevoelig kan zijn.

 • ICD: geeft een schok om het normale hartritme te herstellen;
 • S-ICD (Subcutane-ICD): onderhuidse ICD;
 • Pacemaker: apparaatje dat ervoor zorgt dat het hart in het juiste ritme blijft kloppen;
 • Hartritme monitor: registreert het hartritme;
 • Port-a-cath: toedieningssysteem waarmee medicijnen, vloeistoffen en bloed in de bloedbaan worden gebracht;
 • NVS (Nervus Vagus Stimulatie): soort pacemaker voor de hersenen;
 • PICC: lijn in een ader;
 • LVAD: steunhart/pompje diep in en om het hart.

Verwijsroute
In december 2016 is de geactualiseerde NHG-Standaard Borstkanker gepubliceerd. Daarin is onder meer de nieuwe verwijsroute voor vrouwen met een uitslag BI-RADS 0 uit het bevolkingsonderzoek opgenomen.

BI-RADS 0 uitslag
Voor een patiënte met een BI-RADS 0 uitslag geldt dat er onvoldoende informatie is om tot een goede beoordeling te komen. Vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag moeten zo snel mogelijk aanvullend beeldvormende diagnostiek en duidelijkheid krijgen over de uitkomst. Dit met als doel angst en ongerustheid te verminderen.  

Verwijsroutes

 • BI-RADS 0 uitslag: Verwijzing naar de afdeling Radiologie in het ziekenhuis waar ook een Mammapoli is
 • BI-RADS 4/5 uitslag: Verwijzing naar de Mammapoli in het ziekenhuis

Per wanneer?

 • Vanaf nu ontvangen vrouwen die doorverwezen worden na deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker óf een BI-RADS 0 uitslagbrief óf een BI-RADS 4/5 uitslagbrief.

U als huisarts ontvangt nog steeds één uitslagbrief. In deze brief staat informatie over zowel BI-RADS 0 als BI-RADS 4/5. De uitslag vindt u nog steeds in het radiologen verslag

 • Vanaf 1 juli 2017 verzoeken wij de huisartsen patiënten met een BI-RADS 0 uitslag te verwijzen naar de afdeling Radiologie van een ziekenhuis in plaats van naar de Mammapoli. De periode tot 1 juli geldt als een overgangsperiode.

De ziekenhuizen zijn geïnformeerd over de nieuwe verwijsroute door het RIVM en de screeningsorganisaties. Zij hebben tot 1 juli 2017 de tijd om de route te implementeren. In diverse ziekenhuizen is de routing al van kracht of wordt er mee geëxperimenteerd.

Heeft u vragen?
Mocht u vragen hebben over de verwijsroute, dan kunt u contact opnemen met de informatielijn voor professionals via 050 - 520 88 88. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.


BI-RADS classificatie in de screening
Van elke 1.000 vrouwen krijgen ongeveer 20 vrouwen de uitslag dat er een afwijking is gezien. De afwijking wordt weergegeven met een BI-RADS classificatie:

BI-RADS 0 Er is een mogelijke afwijking gezien, maar het mammogram geeft onvoldoende informatie voor een definitieve BI-RADS codering. Deze beoordeling wordt bijvoorbeeld gebruikt bij verdenking op superpositiebeeld, bij asymmetrie, wanneer er grotendeels scherp
begrensde afwijkingen zichtbaar zijn met benigne aspect of indien een afwijking slechts in één richting zichtbaar is.

BI-RADS 4 Er is een afwijking gezien die verdacht is voor maligniteit, maar niet typisch. Deze categorie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij niet scherp begrensde afwijkingen of architectuurverstoringen die zouden kunnen passen bij een massa. Tevens bij calcificaties die qua vorm en distributiepatroon niet typisch benigne zijn.

BI-RADS 5 Er is een afwijking gezien, die zeer verdacht is voor maligniteit. Deze codering wordt gebruikt bij slecht afgrensbare massa’s met fijne uitlopers (spiculae), bij massa’s met suspecte calcificaties of vertakkende, ductale calcificaties zonder massa.


Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt u op de website van het RIVM.