Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Noord Groningen, Friesland en Drenthe

ANBI

Bevolkingsonderzoek Noord staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt o.m. in dat onze organisatie zich inzet voor het algemeen belang, geen winstoogmerk heeft en dat onze organisatie en onze medewerkers voldoen aan geldende integriteitseisen.

Naam Bevolkingsonderzoek Noord
RSIN-nummer 009916878
Contactgegevens

Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen
Postbus 425, 9700 AK Groningen
050 – 520 88 88
info@bevolkingsonderzoeknoord.nl
www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Bestuur

Drs. J.H. Sangers MBA

Beleidsplan

Naast het continueren en verder verbeteren van de reguliere werkzaamheden richten we ons onder meer op:

  • Invoering darmkankerscreening met ingang van 2014;
  • Voorbereiding cervixscreening nieuwe stijl (invoering in 2016);
  • Versterken keten (verstevigen relaties met het veld, cliëntraadpleging);
  • ICT-upgrade (zowel inhoudelijk als organisatorisch);
Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor het personeel is gebaseerd op de cao ziekenhuizen.

De bestuurder wordt beloond conform het beloningsbeleid van het NVZD, zie het jaarverslag 2012.

Doelstelling

De organisatie stelt zich ten doel door de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker een wezenlijke bijdrage te leveren aan sterftereductie, gezondheid en welbevinden van cliënten.

Verslag activiteiten

In ons jaarverslag vindt u een overzicht van onze activiteiten in 2012.

Financiële verantwoording Jaarrekening 2012