Tekstgrootte
Kan lettergrootte niet verkleinen
Zet lettergrootte op groot
Sitemap
Bevolkingsonderzoek Noord Groningen, Friesland en Drenthe

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

In 2013 heeft minister Schippers van VWS besloten tot vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De belangrijkste wijziging is het primair screenen op de aanwezigheid van hrHPV: het hoog risico humaan papillomavirus. Dit is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Als hrHPV aanwezig is, wordt hetzelfde uitstrijkje cytologisch beoordeeld. Bij een langdurige infectie met hrHPV kunnen cytologische afwijkingen ontstaan die op lange termijn baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken.
Ook wordt het uitnodigingsbeleid aangepast: vrouwen die het virus niet hebben worden in plaats van zeven keer vijf keer uitgenodigd. Het  vervolgonderzoek na zes maanden bij de huisarts wordt onderdeel van het bevolkingsonderzoek en brengt dus geen kosten met zich mee voor de vrouw. Nieuw is ook de inzet van een zelfafnameset, zodat ook vrouwen die het laten maken van een uitstrijkje erg vervelend vinden, mee kunnen doen.

Het vernieuwde bevolkingsonderzoek wordt begin 2017 ingevoerd.

Lees meer hierover op de website van het RIVM.
 


Primair proces vernieuwd bevolkingsonderzoek

Belangrijkste aanpassingen:
De belangrijkste aanpassingen t.o.v. het bestaande bevolkingsonderzoek zijn:

  • Vrouwen ontvangen een uitnodiging van de screeningsorganisatie voor hrHPV-screening
  • Vrouwen van 45 en 55 jaar ontvangen alleen een uitnodiging als zij in de voorgaande screenronde hrHPV-positief getest zijn.
  • Vrouwen kunnen als herinnering een zelfafnameset aanvragen.
  • Het afgenomen materiaal wordt naar een beperkt aantal laboratoria gestuurd. Daar vindt zowel de hrHPV-test als de eventuele cytologische beoordeling plaats.
  • Vrouwen die hrHPV-positief en cytologie negatief zijn, ontvangen 6 maanden later een uitnodiging voor vervolgonderzoek bij de huisarts. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een cytologische beoordeling en is onderdeel van het nieuwe bevolkingsonderzoek.
  • Vrouwen die hrHPV-positief en cytologie positief zijn worden doorverwezen naar de gynaecoloog.

Betalingen huisartsen wijzigt
Het tarief voor het maken van een uitstrijkje in het kader van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt door het RIVM vastgesteld. Dit tarief wijzigt per 1 januari 2017. Zodra dit tarief is vastgesteld, vindt u het op onze website.